• Proizvodnja konzumnih jaja

     
  • Odgoj koka nosilja

  • Vin Farm - proizvodnja konzumnih jaja vrhunskog kvaliteta
  • Odgoj koka nosilja
  • Skladištenje u hladnjači i prevoz
  • Vin Farm - proizvodnja i prodaja konzumnih jaja i odgoja koka nosilja
  • Vin Farm ima stalni kapacitet od 242.000 koka nosilja

Konzumna jaja

Odgoj koka nosilja

 

Vin Farm

 
 

Preduzeće Vin Farm bavi se proizvodnjom i prodajom konzumnih jaja i odgojem koka nosilja. Sa uporištem u prirodnim resursima, Vin Farm je evoluirala iz porodičnog obrta u najvećeg proizvodjača konzumnih jaja u AP Vojvodini.

 Naši korisnici su svesni potencijala Vin Farm, koji iz dana u dan raste. Nadamo se da ćete nas prepoznati kao ozbiljnog partnera, sa kojim ćete ostvariti saradnju na obostrano zadovoljstvo i korist.

Vin Farm d.o.o. • Ledine 77 •  21472 Kulpin • Srbija | +381 21 2286 051, 2286 702, 2286 585 | vinfarm@mts.rs