• Proizvodnja konzumnih jaja

     
  • Odgoj koka nosilja

  • Vin Farm - proizvodnja konzumnih jaja vrhunskog kvaliteta
  • Odgoj koka nosilja
  • Skladištenje u hladnjači i prevoz
  • Vin Farm - proizvodnja i prodaja konzumnih jaja i odgoja koka nosilja
  • Vin Farm ima stalni kapacitet od 242.000 koka nosilja

Konzumna jaja

Odgoj koka nosilja

 

Vin Farm

 
 

Vin Farm d.o.o. • Ledine 77 •  21472 Kulpin • Srbija | +381 21 2286 051, 2286 702, 2286 585 | vinfarm@mts.rs