Vin FarmPreduzeće Vin Farm osnovano je 1992. godine ostvarujući tako prirodan tok razvijanja tradicionalne porodične delatnosti. Dugi niz prethodnih godina Vin Farm je sledio svoje osnovne ideale: ostati dosledan kvalitetu proizvoda zasnovanih na prirodnim resursima.

Glavne delatnosti kompanije Vin Farm obuhvataju:

Danas, Vin Farm ima stalni kapacitet od 242.000 koka nosilja, 110.000 koka u turnusu kao i niz objekata neophodnih za postizanje i očuvanje visokih ciljeva. Svi produkti koji izađu iz Vin Farm fabrika su napravljeni u strogo kontrolisanim uslovima, pod budnim okom naših zaposlenih sve u cilju postizanja vrhunskog kvaliteta naših proizvoda po kojima smo čuveni.

Misijia i vizija
Radujemo se sutrašnjem danu jer nam pruža mogućnosti koje treba da iskoristimo i izazove na koje treba da odgovorimo. Zato je Vin Farm posvećen svakodnevnom usavršavanju prihvatajući nove tehnologije a istovremeno negujući tradiciju.

"Vin Farm" D.O.O. 

je Odlukom o organizovanju jednočlanog d.o.o., osnivač Miroslav Čeman iz Novog Sada. Matični broj: 08490236, PIB: 100807626
Sa trećim licima d.o.o. istupa u svoje ime i za svoj račun. Ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu je Miroslav Čeman - osnivač i vlasnik - bez ograničenja.
Delatnost društva je Uzgoj živine, šifra 0147.

Sistem kvaliteta i upravljanja bezbednošću hrane – HACCP uveden je 04.10.2010.godine, od strane sertifikacione kuće TUV SUD GROUP  TUV SUD Sava doo Predstavništvo Beograd.

Objekat sortirnice izgrađen je 2009.godine, gde se vrši automatsko sortiranje jaja, gde jaja direktno iz objekta idu u sortirnicu.

Objekat hladnjače izgrađen je 2011-godine, kapaciteta 2.800.000 komada konzumnih jaja.

Hladnjača    Hladnjača   Hladnjača   Hladnjača

VIN FARM“ vrši uzgoj 18-nedeljnih koka nosilja za svoje potrebe u objektima u Gložanu kapaciteta ~25.000 komada, u Bačkom Petrovcu kapaciteta ~45.000 komada koka nosilja, i u Kulpinu kapaciteta ~ 40.000 komada koka nosilja. Broj turnusa u godini zavisi od potreba a jedan turnus u odgoju pilića traje 18 nedelja.

Objekat farme Kulpin Ekonomija BB, kupljen je 01.01.2006.godine, u vlasništvu, 2009 i 2010 godine dograđeni su objekti V i VI kapaciteta po ~45.000 komada koka nosilja u ekploataciji i adaptirani objekti III i IV gde je kapacitet po ~50.000 komada koka nosilja u eksploataciji po turnusu. Novoizgrađeni objekat VII kapaciteta ~52.000 komada koka nosilja. Što znači da ukupno objekti Kulpin Ekonomija bb imaju stalni kapacitet eksploatacije 242.000 komada koka nosilja i odgojni turnus od 110.000 koka nosilja.

Mešaona stočne hrane je izgrađena 2007.godine kapaciteta 5.000 kg/h. Godišnje se proizvede ~ 10.000 tona hrane za koke nosilje i ~ 2.000 tona hrane za piliće. Hrana se koristi isklučivo za sopstvene potrebe.

VIN FARM“ d.o.o. Kulpin poseduje Rešenja o ispunjavanju veterinarsko sanitarnih uslova u pogledu izgradnje, tehničke opremljenosti i opreme objekta za držanje i eksploataciju koka nosilja od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu.

VIN FARM“ d.o.o. Kulpin dodeljen je kontrolni broj za izvoz konzumnih jaja na tržište van zemalja EU i SAD.

VIN FARM“ d.o.o. Kulpin ima zaključene Ugovore o saradnji sa sledećim institucijama:
- Privatna veterinarska stanica „Kupidon“ Bački Petrovac, Žitna 14 za stručnu saradnju na zdravstvenoj zaštiti koka nosilja,
- Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad, Rumenački put, za poslovno stručnu saradnju u oblasti veterinarstva za zdravstvenu zaštitu živine.

VIN FARM“ d.o.o. Kulpin ima zaposlenih 40 radnika na neodređeno vreme.

U pogledu zakonske regulative „VIN FARM“ d.o.o. poseduje usvojena sledeća normativna akta:
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta,
- Pravilnik o protivpožarnoj zaštiti,
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama u skladu sa MRS,
- Akt o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini.

„VIN FARM“ d.o.o. ima orvorene tekuće račune u:
- Banca Intesa, broj 160-925354-57
- Hypo Alpe-Adria Banka 165-20682-79

{nomultithumb}

 • farma-05
 • farma-06
 • farma-07
 • farma-08
 • farma-09
 • farma-10
 • farma-11
 • farma-12
 • farma-13
 • farma-15
 • farma-16
 • farma-17
 • farma-18
 • farma-19
 • farma-20
 • farma-21
 • farma-22
 • farma-23
 • farma-24
 • farma-25
 • farma-26
 • farma-v-01
 • farma-v-02
 • farma-v-03
 • farma-v-04
 • farma-v-05
 • farma-v-06
 • farma-v-07
 • farma-v-08
 • farma-v-09
 • farma-v-10

Vin Farm d.o.o. • Ledine 77 •  21472 Kulpin • Srbija | +381 21 2286 051, 2286 702, 2286 585 | vinfarm@mts.rs