U cilju postizanja vrhunskog kvaliteta, Vin Farm u potpunosti kontroliše svaki segment proizvodnje. Pravilan i kvalitetan odgoj koka nosilja je krucijalan element proizvodnog procesa.

 

 

 

 

 

 

Mešaona stočne hrane

U sklopu naše proizvodne delatnosti nalazi se i proizvodnja stočne hrane. Sopstveni pogon stočne hrane osigurava vrhunski kvalitet naših proizvoda i omogućava garanciju prirodnog porekla ishrane koka nosilja.

 

Vin Farm d.o.o. • Ledine 77 •  21472 Kulpin • Srbija | +381 21 2286 051, 2286 702, 2286 585 | vinfarm@mts.rs