• Proizvodnja konzumnih jaja

   
 • Odgoj koka nosilja

 • Vin Farm - proizvodnja konzumnih jaja vrhunskog kvaliteta
 • Odgoj koka nosilja
 • Skladištenje u hladnjači i prevoz
 • Vin Farm - proizvodnja i prodaja konzumnih jaja i odgoja koka nosilja
 • Vin Farm ima stalni kapacitet od 242.000 koka nosilja

Konzumna jaja

Odgoj koka nosilja

 

Vin Farm

 
 

 • Masina-01
 • Masina-02
 • Masina-03
 • Masina-04
 • Masina-05
 • Masina-06
 • Masina-07
 • Masina-08
 • Masina-09
 • Masina-10
 • Masina-11

Za više informacija nas kontaktirajte putem telefona.

Vin Farm d.o.o. • Ledine 77 •  21472 Kulpin • Srbija | +381 21 2286 051, 2286 702, 2286 585 | vinfarm@mts.rs